TESAK ÇARŞAMBA AKŞAMÜSTÜ SÖYLEŞİLERİ: MODERN HAYAT VE FELSEFE

Tarih

Salon

Saat

30.01.2019

Sanat Kütüphanesi

18:30

.
TESAK ÇARŞAMBA AKŞAMÜSTÜ SÖYLEŞİLERİ:
MODERN HAYAT VE FELSEFE
(9, 16, 23, 30 Ocak 2019)
 
09 Ocak 18:30 
Prof. Dr. Oğuz Adanır:
Modern Toplumların Gündelik Yaşamında Akıldışı-Akılcı-Hiperakılcı Düşünce 
(Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema-TV Bölümü öğretim üyesi)
Lévy-Bruhl, Durkheim gibi modern düşünürler toplumları akıldışı (irrationel) düşünceye boyun eğen ilkel toplumlar ve akılcı (rationel) düşünceye boyun eğen modern toplumlar olarak ikiye bölmüşlerdi. Çağdaş bir düşünür olan Baudrillard bu bölünmeye bir üçüncü terim ekledi: hiper-akılcı (hyperrationnel) düşünce. Bu düşünce biçimiyle yalnızca Baudrillard’ın simülasyon evreninde yaşadıklarını iddia ettiği modern toplumlarda karşılaşılıyor. Bu konuşmada, bu üç düşünce sistemi arasındaki ilişkiler modern Batılı toplumlar ve diğerleri arasında karşılaştırmalar yapılarak açıklanmaya çalışılacak.
 
16 Ocak 18:30
Levent Kavas: Nerede O Eski Çağdaşlıklar!
(Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi)
“Yine bir gün çağdaş birtakım arkadaşlarla çağdaş çağdaş oturuyoruz (bağdaş kurmuş değiliz, sizin anlayacağınız); onlardan biri söyledi yukarıdaki sözü. Ardından da ‘Baylar, bütün çağların çağdaşlıklarını topluca önümüze koyup düşünelim bir gün’ dedi. Anlaşılan çağdaşlıkların soy kütüğünü çıkarmanın çağı gelmemişti daha. Kısmet bugüneymiş; bakalım.”
 
23 Ocak 18:30
Dr. Öğr. Gör. Melike Durmaz: Kamusal Alan Ve İfade Özgürlüğü: “Çoğunluk” Mu, “Çoğulluk” Mu?
(Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi)
Bu konuşmada temel insan haklarından biri olan ve çoğunlukla temellendirilmeden ele alınan “ifade özgürlüğü” ve bu özgürlüğün olanaklılığının koşulu olan “kamusal alan” kavramlarının felsefi temelleri ele alınacaktır. Bu iki olgu birbirinden ayrı düşünülemez; öyle ki kamusal alanın yokluğu ifade özgürlüğünün yokluğunu da beraberinde getirmektedir. Kamusal alan nedir? Kamusal alan çoğunlukla düşünüldüğü üzere sayısal bir insan çokluğunu mu, yoksa bir ifade çoğulluğunu mu imlemektedir? Konuşma bu soruları felsefece bir bakışla ele almayı amaçlamaktadır.

30 Ocak 18:30
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yücel: Felsefe Sinemaya Nasıl Bakar?
(İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi)

Gündelik yaşamımızı bir rüya sekansına çevirebilen sinema, bir özgürlük alanı olduğu kadar bir toplumsallaşma alanı olarak da değerlendirilmiştir. Bu konuşmada poetika yazma girişiminde bulunmuş kimi anlatı eleştiricilerinden hareketle ve özellikle Aristoteles’e başvurarak anlatı/film izleme ediminin sosyal rolü ve izleyicide gerçekleştirdiği kurgusal süreç ele alınacaktır. Derinliği kısa konuşmalara daraltılamayacak kapsamda olan bu ikili okuma, daha çok felsefe/sosyal disiplinler açısından katartik sinemanın öykü çözümüne ve izleyicide yarattığı psikolojiye ilişkin bir bakış içerecektir. 
 
 
 
 
TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.
Tüm etkinlikler ücretsizdir.