BİR KÜLTÜREL PRATİK OLARAK TAKLİT: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE

Tarih

Salon

Saat

02.02.2019

Sanat Kütüphanesi

14:00

.
BİR KÜLTÜREL PRATİK OLARAK TAKLİT: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE
  
Konuşmacı: Prof. Dr. Uğur Tanyeli
 
2 Şubat Cumartesi 14:00 /  TESAK Konferans Salonu
    
“Taklit”ten olumsuz bir etkinlik olarak konuşmak ve özgün kültürel üretimi yüceltmek Avrupa’da 16., Türkiye’de geç 19. yüzyıldan bu yana yaygın. Bu hem kendi geçmişini taklit etmek hem de “öteki”ne öykünmek için geçerli. Ancak sıfırdan başlayarak mutlak bir yaratıcılık göstermenin imkânsızlığını fark edeli beri, taklidin giderek olağanlaşmasına tanık oluyoruz. Bu durumda kültürel pratiklerin kalitesinden konuşurken eskisi kadar kolay değer yargılarında bulunmak zor. Mimarlık tarihçisi Prof. Dr. Tanyeli’nin bu konuşmasında, taklidin yeni kuramsal yorumlarını yapma imkânlarına işaret edilecektir.
 

  
TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.
Tüm etkinlikler ücretsizdir.