TESAK ÇARŞAMBA AKŞAMÜSTÜ SÖYLEŞİLERİ: MODERN HAYAT VE FELSEFE - ŞUBAT 2019

Tarih

Salon

Saat

20.02.2019

Sanat Kütüphanesi

18:30

.
TESAK ÇARŞAMBA AKŞAMÜSTÜ SÖYLEŞİLERİ:
MODERN HAYAT VE FELSEFE
(9, 16, 23, 30 Ocak – 6, 13, 20, 27 Şubat 2019)
  
  
06 Şubat Çarşamba 18:30
Prof. Dr. Zeynep Direk: Ricoeur ve Cinsiyetin Özneleşme Sürecindeki Yeri
(Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü öğr. üyesi)
Paul Ricoeur’un özneleşme süreci hakkında söylediklerine cinsiyetlenme/toplumsal cinsiyet edinme süreçlerini dahil ettiğimizde onun kuramındaki önemli bir eksikliği gidermiş oluruz. Feminist kuramın “bir özne gerekli mi” sorusuna, özneleşme kavramından yola çıkarak nasıl bir yanıt verebiliriz? İktidarın özneyle ilişkisi nedir? Günümüzde özneleşme süreçleri nasıl işliyor ve yaşanan zorluklar nelerdir?
 
  
13 Şubat Çarşamba 18:30
Doç. Dr. Özge Ejder: Mağaradan Günümüze Günlük Hayatın Sanatsal Temsilleri Üzerine
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü öğr. üyesi)
Bu konuşma her çağda o çağın insanının yaşamını içeriklendirmek, anlamlandırmak, sorgulamak ve gerek kendisine gerekse de başkalarına görünür kılmak amacıyla gerçekleştirdiği, aşırı olarak nitelendirilebilecek bir temsil aracı olarak sanatı sorunsallaştıracaktır. Yaşam ve sanat arasındaki ilişki yaratıcılık, ölümsüzlük, öznellik ve tekillik gibi kavramlara değinilerek tartışmaya açılacaktır.
  
   
20 Şubat Çarşamba 18:30
Doç. Dr. Emre Şan: Merleau-Ponty ve Bugünün İmajları
(İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü öğr. üyesi)
Günümüz dünyasında imajların bireysel ve sosyal varoluşumuzda giderek önemli roller oynamaya başladığına tanık oluyoruz.  Zihinsel ya da maddi, statik ya da hareketli, özel arşivlerimizde ya da kamusal alandaki geniş ekranlarda bulunan tüm imajlar belli bir mesajı aktarmak ve bir duyguyu harekete geçirmek konusunda eşsiz bir güce sahipler. Gelgelelim bu imkân kendisini her zaman olduğu gibi sunmaz. İmaj muğlak bir fenomendir, hem yabancılaştırır hem özgürleştirir. Söz konusu muğlaklığı gidermek ve bugünün imajlarıyla olan ilişkimizi yorumlamak için Merleau-Ponty’nin görünürlük ontolojisi üzerine çalışmalarını inceleyeceğiz.
 
   
27 Şubat Çarşamba 18:30
Prof. Dr. Besim Dellaloğlu: Sosyal Bilimlerin Aşil Topuğu: Kültür Meselesi
(Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğr. üyesi)
Frankfurt okulu, Walter Benjamin ve Tanpınar üzerine yayımlanan çalışmalarıyla tanıdığımız sosyolog Prof. Dr. Besim Dellaloğlu’nun konuşmasında özellikle sosyoloji, antropoloji ve kültürel çalışmalar disiplinleri ekseninde birey, toplum ve ulus inşalarının kültürel boyutları tartışılacaktır.
  
 
TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.
Tüm etkinlikler ücretsizdir.