ROMA KÜLTÜRÜ / CULTURA ROMANA

Tarih

Salon

Saat

27.03.2019

Sanat Kütüphanesi

18:30

.

 

ROMA KÜLTÜRÜ / CULTURA ROMANA

(6, 13, 20, 27 Mart - 3, 10, 17, 24 Nisan)

 

 

06 Mart Çarşamba 18:30

Levent Kavas: Yunanca Felsefenin Roma Öyküsü: Yanardağın Altında

Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Levent Kavas, “Roma Kültürü” söyleşilerinin ilkinde Roma kültürü üzerindeki Yunan felsefesi etkisi üzerine bir konuşma yapacak. İlkçağ’ın, hatta dünya tarihinin en büyük imparatorluğu Roma, savaşçı ve pratik yaşam üzerine kurulu; siyaseti ve belagati önemseyen yapısıyla öne çıkıyordu. Yunan entelektüel kültürünü miras alarak zenginleşti. Kendi dilini ve kültürünü korusa da Yunan kültürünü ve felsefesini -kendi belirleyici niteliklerini kaybetmeden- benimsedi. Peki, Roma, Yunan felsefesinin hangi okullarından, nasıl etkilendi?

 

13 Mart Çarşamba 18:30

Cengiz Çevik: Roma’da Siyaset ve Felsefe

Latince çevirmeni Dr. Cengiz Çevik’in kendi doktora tez konusu da olan “Roma’da Siyaset ve Felsefe” ilişkisi üzerine konuşmasıyla “Roma Kültürü” üzerine yapılan söyleşiler devam ediyor. Roma siyasi hayatında felsefeye dönük olumlu ya da olumsuz tepkiler nelerdi? Roma’da öne çıkan felsefe ekollerinin siyasetçiler üzerindeki etkisi neydi? Siyasetçiler ve filozoflar arasında nasıl bir etkileşim vardı? Roma felsefe geleneğinin ve felsefe tarihinin önde gelen filozoflarından Cicero, siyaset ve felsefe ilişkisini nasıl kuruyordu?

 

20 Mart Çarşamba 18:30

Ekin Öyken: Ritüelde Beliren Vahiysiz Bir İnanç Geleneği: Eski Roma’da Din

Tekil “Roma dini” ifadesi, tarihteki varlığı ve diğer kültürler üzerindeki etkisiyle büyük bir kalıcılığa erişmiş olan Roma medeniyetindeki dinsel geleneklerin muazzam çeşitliliğini yansıtmakta yetersiz kalır. Bu geleneklerin ortak yönlerinden söz edilecekse kutsal kitabın ya da vahiy inancının bulunmayışı başta gelecektir şüphesiz. Sahte tanrı algısının etkin olmadığı bu son derece renkli gelenekler bütününün semâvî dinlerden farklılığını görmek ancak, ritüelin merkezi konumunun anlaşılmasıyla mümkündür. İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Dr. Ekin Öyken, Antik Roma’nın dini yapısı üzerine konuşacak.

 

27 Mart Çarşamba 18:30

Eşref Küçük: Roma Hukuku’nun Felsefi/Tarihsel Kaynakları

Romalıların imparatorluğun son derece geniş sınırları içinde dil ve kültür bakımından birbirinden farklı onca birimi yüzyıllarca yönetebilmesi, hem büyük bir siyasi beceriye hem de bin yılı aşkın bir süre Roma’da geçerli olan hukuk sistemine dayanır. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Roma Hukuku uzmanı Doç. Dr. Eşref Küçük, Avrupa hukuk sitemlerinin de temelinde bulunan, yüzyıllardan beri hukuk fakültelerinde okutulan Roma Hukuku’nun kültürel ve tarihsel kökenleri üzerine konuşacak.

 

 

    

 

 

TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.
Tüm etkinlikler ücretsizdir.