TESAK PERŞAMBE EDEBİYAT KONUŞMALARI -MART 2019

Tarih

Salon

Saat

28.03.2019

Sanat Kütüphanesi

18:30

.
TESAK PERŞEMBE EDEBİYAT KONUŞMALARI
07, 14, 21, 28 Mart 2019 - Her Perşembe 18:30
 
 
 
 
07 Mart Perşembe 18:30
Özdemir İnce: Şiir ve Miir (Şiir Nasıl Şiir Olur?)
 
 
Çevirileriyle 1978 Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü, 2010 Çeviri Derneği Onur Ödülü; şiirleriyle Max Jacob Şiir Ödülü (Fransa, 2006), PENYO PENEV Uluslararası Şiir Ödülü (Bulgaristan, 2010), 2007 Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, 2010 PEN Türkiye Şiir Ödülü gibi birçok edebiyat ödülüne layık görülen; şair, yazar, çevirmen ve gazeteci kimlikleriyle tanıdığımız Özdemir İnce, TESAK’ta kendine has, esprili üslubuyla “şiirin hayatı” üzerine konuşacak. Şiir nasıl şiir olur? Peki, şiir nasıl “miir” olur? Şiirin meşru ve gayrimeşru hayatı nasıldır?
 
 
 
14 Mart Perşembe 18:30:
Mehmet Tekin: Türk Romanında Batılılaşma Sorunu
 
 
Batı’da toplumsal koşulların sonucunda doğan, bizde ise Batılılaşma hareketinin bir parçası olarak Batı’dan ithal edilen romanın serüvenini, klasik edebiyat ile geleneksel hikâye karşısında konumlanışını ve zamanla yüklendiği işlevleri; “Roman Sanatı”, “Romancı Yönüyle Peyami Safa”, “Romancı Yönüyle Orhan Pamuk ve Yeni Hayat”, “Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra” adlı araştırmaları ile Cemil Meriç, Peyami Safa ve Tarık Buğra’nın söyleşilerini derlediği kitaplarıyla tanıdığımız İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekin, TESAK’taki söyleşisinde masaya yatıracak.
 
 
 
21 Mart Perşembe 18:30
Ekrem Işın: Cumhuriyet Hümanizmi ve Garip Şiiri
 
 
“Hümanizma”nın Cumhuriyet tarihi içinde bir kültür politikası olarak benimsenmesi 1940’larda, Neşriyat Kongresi’nin toplanması, Tercüme Bürosu’nun kuruluşuyla Batı klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi ve Köy Enstitüleri’nin kurulmasıyla Hasan Âli Yücel’in Maârif Vekilliği döneminde başlar. 1950’lerde Halikarnas Balıkçısı, Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat, Orhan Burian, Vedat Günyol gibi aydınların başlattığı Mavi Anadolu hareketiyle yaygınlaşır. Türk kültürü ile Avrupa kültürü arasında bir dengedir aslında ulaşılmaya çalışılan. Peki, tek parti dönemi düşünce hayatındaki bu derin eğilim, Garip şiirinde kendine nasıl yer bulur? Felsefi hümanizma şiire nasıl yansır? Türkiye’nin önde gelen kültür tarihçilerinden Ekrem Işın anlatıyor.
 
 
 
28 Mart Perşembe 18:30
 
Hilmi Yavuz: “Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Destanı” Odağında Nâzım Hikmet
 
 
Türkçenin iki büyük şairi, Nâzım Hikmet ile Hilmi Yavuz arasındaki en önemli bağlardandır Şeyh Bedreddin. Nâzım’ın 1936’da yazdığı “Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Destanı” Hilmi Yavuz’un 17-18 yaşlarındayken okuduğu ilk Nâzım kitabıdır, üstelik daha sonra Yavuz da “Bedreddin Üzerine Şiirler”i (1975) yazarak bu edebî izin üzerinden ilerleyecektir. Şair, yazar, felsefeci, akademisyen, Türkiye’nin yetiştirdiği değerli entelektüellerden Hilmi Yavuz, Nâzım Hikmet’in bu büyük destanî şiirini “TESAK Perşembe Edebiyat Konuşmaları”nda inceleyecek.
 
 

 

TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.
Tüm etkinlikler ücretsizdir.