ROMA KÜLTÜRÜ / CULTURA ROMANA

Tarih

Salon

Saat

24.04.2019

Sanat Kütüphanesi

18:30

.
 

ROMA KÜLTÜRÜ / CULTURA ROMANA

(6, 13, 20, 27 Mart - 3, 10, 17, 24 Nisan)

 

 

03 Nisan Çarşamba 18:30

Prof. Dr. Oğuz Tekin: İktidar ve Sikkeler: Roma Tarihinin ve Kültürünün Sikkelere Yansıması

 

 

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin sikkeler üzerinden Roma İmparatorluğu’nun tarihsel ve kültürel yapısı hakkında ipuçları verecek. Roma devlet yönetiminin başında olan kişilerin bastıkları sikkelerdeki ilginç tasvirler, olaylar ve hikâyeleri; sikkelerin çarşıdaki ödeme aracı işlevi ve alım gücünü, Romalıların ilk sikkelerinden Bizans sikkelerine gelinceye kadar geçirdiği değişimin tarihsel yorumunu, ilginç ve çarpıcı örneklerle anlatacak.

 

10 Nisan Çarşamba 18:30

Prof. Dr. Bedia Demiriş: Klasik Latin Edebiyatı Bize Ne Anlatır?

 

İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Prof. Dr. Bedia Demiriş, bu başlık altında, edebiyat klasiklerinden Latin edebiyatı örneği üzerinde durarak Latin edebiyatının hangi coğrafyaya, hangi tarih aralığına yerleştirildiği, nasıl başlayıp geliştiği, belli başlı edebi türlerinin neler olduğu, belli başlı yazar ve şairlerinin kimler olduğu, Latin edebiyatından klasiklerin bugün hâlâ neden okunduğu gibi konular üzerinde, bazı eserlerin Türkçeye çevirilerinden de örnekler vererek duracak.

 

 

17 Nisan Çarşamba 18:30

Prof. Dr. Tansu Açık: Roma Uygarlığında Süren Yunan Mirası

 

 

Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Tansu Açık, en geniş anlamıyla yazılı kültür ve edebiyat türleri üzerine konuşacağı söyleşisinde, toplu olarak Yunan yazılı mirasın Latin kültürüne aktarılması ve bu mirasın kimi Latin edebiyatı türlerinin oluşmasındaki rolünden bahsedecek.

 

 

24 Nisan Çarşamba 18:30

Dr. Gürkan Ergin - Dr. Ekin Öyken: Roma Cumhuriyeti Gerçekten Bir Cumhuriyet miydi?

 

Roma tarihçileri MÖ 6. yüzyıl sonlarından İmparatorluğa kadarki yaklaşık 500 yüzyıllık dönemin siyasi rejimini “cumhuriyet” olarak tanımlar. Bu gerçekten de her yurttaşın oy hakkının bulunduğu, seçimlerle işleyen bir yönetim olmakla birlikte, Roma’nın söz konusu dönemde günümüzdekilere benzer bir rejimle yönetildiği söylenemez. Roma Cumhuriyeti tarihte örneğine az rastlanan bir siyasi rejim tecrübesidir. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve eskiçağ tarihi uzmanı Dr. Gürkan Ergin ile İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Ekin Öyken iki farklı disiplinin bakış açısıyla konuya ışık tutacaklar.

 
 
 

 

TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.
Tüm etkinlikler ücretsizdir.