YAZININ İSLÂM’DAKİ MERKEZİLİĞİ

Tarih

Salon

Saat

06.12.2019

Sanat Kütüphanesi

18:00

KİTABİYAT SÖYLEŞİLERİ
YAZININ İSLÂM’DAKİ MERKEZİLİĞİ
 
Kitabiyat Söyleşileri
 
06 Aralık 18:00 / TESAK Toplantı Salonu
 
Konuşmacı: İrvin Cemil Schick
 
Dünyada, ilk yaratılan nesnenin kalem olduğuna inanılan, olmuş olacak her şeyin korunmuş bir levhada yazılmış bulunduğu söylenen, insanların kitap ehli olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrıldığı, tebliğ edenin hak peygamber olduğunun mucizeleriyle değil, kitabıyla kanıtlanmış sayıldığı, hatta bütün kâinatın bir yazılı metin addedildiği bir din daha var mıdır? Yazma ve okuma edimleriyle yazılı metin kavramı İslâm dininin merkezinde yatar. Konuşmamızda, İslâm’ın temel kaynaklarında bu merkezîliğin izini sürmeye çalışacağız.*
 
 
 
Ücretsiz.
*Katılım 25 kişiyle sınırlıdır. Etkinlik, başvuran ilk 25 kişinin katılımına açıktır. Başvuru için: [email protected] e-posta adresini kullanabilirsiniz.